Beredskapshjem

articleimage

Illustrasjonsfoto

Beredskapshjem er hjem som kan ta imot barn på kort varsel, i en krisesituasjon. Det varierer hvor lenge barn blir boende i beredskapshjem. Noen ganger bare et døgn, mens andre ganger blir det lengre perioder, for eksempel i påvente av at man finner et egnet fosterhjem. Bufetat og noen private aktører har de fleste beredskapshjemmene, men en stor kommune som Bodø har også egne.

Beredskapshjem bør ha god kompetanse på barn, og de må ha evne til å hjelpe å støtte barn som er i krise. Et beredskapshjem må også være forberedt på en viss uforutsigbarhet i hverdagen. Det er en fordel om man er to voksne i et beredskapshjem, og om man har egne barn er det viktig at man også greier å ivareta deres behov. Det må fungere for hjemmet å ta imot barn i alle aldersgrupper.

I et beredskapshjem er den ene av foreldrene betalt som oppdragstaker på heltid, for å kunne ha dette som en jobb. Bodø kommune tilbyr de samme økonomiske rammevilkårene som Bufetat, og godgjøring gis etter avtale i forhold til kompetanse og ansiennitet. I Tillegg til godtgjøring mottar beredskapshjemmet utgiftsdekning etter KS sine satser for fosterhjem. Det er friperioder etter hver plassering og 5 uker ferie. Beredskapshjem får også fast veiledning og avlastning.

Interesserte som ønsker å bli beredskapshjem tilbys også opplæring, og vi gjør en vurdering med tanke på de behovene barn har når de plasseres i beredskapshjem.

Ta kontakt på telefon 90245056 eller fyll ut skjemaet nedenfor om du/dere ønkser mere informasjon, eller vurderer å bli beredskapshjem!

Jeg ønsker informasjon om det å være fosterhjem i Bodø kommune