Du er her:

 • Forside
 • Besøkshjem, støttekontakt og tilsynsfører

Vi trenger Besøkshjem, Støttekontakter og Tilsynspersoner

Barneverntjenesten er avhengig av folk som har et engasjement for de barna vi skal hjelpe gjennom tiltak fra barneverntjenesten. Nedenfor kan du lese om hvordan du kan være med å gi disse barna en bedre oppvekst og en god utvikling.

For nærmere informasjon kontakt Barneverntjenesten på telefon 755 55540 eller send en epost til Barnevernet@bodo.kommune.no så tar vi kontakt.

Til høyre finner du registreringsskjema du kan sende inn om du vil melde din interesse.
For å ta oppdrag fra barneverntjenesten kreves politiattest. Les mere om dette her

 

 

Kontaktskjema

Jeg ønsker informasjon om å være besøkshjem og støttekontakt i Bodø kommune.

 • Jente på lekeplass

  Avlastning for beredskapshjem

  Barneverntjenesten Bodø etablerer egne beredskapshjem, og skal i den forbindelse også engasjere hjem som kan være med å avlaste beredskapshjemmene.

 • Barn i snøhule

  Besøkshjem

  Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk.

 • Voksen og gutt på fisketur

  Støttekontakt

  Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter for å bidra til positiv utvikling hos barn når foreldrene av ulike årsaker ikke har alle de ressurser og det nettverk som barnet trenger. En støttekontakt er sammen med barnet på timesbasis på ettermiddager eller i helger.

 • Jente i dør

  Tilsynsperson

  Barneverntjenesten er pliktig til å sørge for at det er tilsynsperson i alle de fosterhjemmene som har adresse i kommunen. Noen av disse hjemmene har barn fra Bodø, og noen har tatt imot barn fra andre kommuner.