Du er her:

  • barnevernet.no

    Barnevernet.no

    Barnevernet.no er en ny nettressurs for alle som jobber innen barnevernsfeltet i Norge.

  • Barn i snøhule

    Besøkshjem

    Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk.