FOSTERHJEM

articleimage

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Tenker du/dere på å bli fosterforeldre?

Finn informasjon her eller eller se på våre Ofte Stilte Spørsmål om det å være fosterhjem.

Ta kontakt!

Hvis du/dere ønsker å møte barneverntjenesten for å drøfte dette nærmere, få informasjon, og eventuelt starte en vurderingsprosess, ring eller send inn registreringskjema du finner til høyre på denne siden. Du kan også sende inn kontaktinfo nederst, hvis du ønsker å bli kontaktet av barneverntjenesten.

Delta på kurs

Barneverntjenesten arrangerer kurs for deg som vurderer å bli fosterhjem. Les mere HER

Generelle krav til fosterhjem
Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav:

  • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Enslige som fosterhjem
Flere fosterhjem består av en enslig fostermor eller fosterfar. Du som er enslig kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien bør du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg

Flerkulturelle familier som fosterhjem
Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn.

I de senere årene har det vært et særlig behov for fosterhjem fra afrikanske, øst-europeiske og asiatiske land. Det er også behov for fosterhjem for enslige mindreårige som i dag bor i asylmottak eller på institusjon.

Familie og nettverk som fosterhjem
Familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre er ofte godt egnet som fosterforeldre.

Om å være fosterbarn
Sju unge mennesker i alderen 13-23, har delt sine tanker og erfaringer med organisasjonen
Voksne for barn.

Les hva de mener er viktig å ha fokus på for at det skal fungere bra å bo i fosterhjem