articleimage

Illustrasjonsfoto

Fosterhjem

Bodø kommune trenger forskjellige typer fosterhjem. De fleste barna som skal i fosterhjem skal først og fremst få en ny familie, og bli en del av denne. Vi trenger også hjem hvor den ene av foreldrene tar permisjon fra sin jobb, og får dette som et heltidsoppdrag, i kortere eller lengre perioder. Det er vanlig at en av fosterforeldrene blir frikjøp i starten av en plassering og noen ganger også i perioder hvor barnet trenger ekstra mye oppfølging.

Barneverntjenesten i Bodø kommune har ca. 100 barn i fosterhjem, som av forskjellige grunner ikke kan bo hos sine foreldre. Som fosterforeldre gjør man en svært viktig innsats for disse barna, ved å gi dem omsorg og utviklingsmuligheter. Fosterbarna er i forskjellige aldre, og har også forskjellige behov. Når et barn skal plasseres i fosterhjem ønsker man å finne et hjem som best mulig kan gi barnet det det trenger, og som også passer best mulig inn i familien. Derfor trenger vi et mangfold av hjem med hensyn til interesser, aktivitetsnivå,, og familiekonstellasjoner. Både gifte, samboende, likekjønnede par og enslige kan bli fosterforeldre. Å bli fosterhjem er et valg hele familien må ta sammen. 

Å være fosterforeldre kan være krevende samtidig som det gir mye tilbake. Det kan være krevende fordi mange av fosterbarna trenger ekstra hjelp og oppfølging på grunn av mangler i den omsorgen de har fått fra sine foreldre. Samtidig er det givende fordi man virkelig gjør en forskjell for barnet, og ser at det utvikler seg. De fleste av våre fosterhjem sier de vil anbefale andre å bli fosterhjem, og de fleste ville valgt å gjøre det på nytt om de hadde mulighet. Barneverntjenesten ønsker at barna skal kunne vokse opp i en vanlig familie, og det er vanlige familier vi søker etter som fosterhjem. Samtidig vet vi at fosterfamiliene trenger å ha litt ekstra tålmodighet, et ønske om å lære, evne til å samarbeide, overskudd av tid og energi. Det er også en god ting å ha evne til å tåle endringer og det uforutsette.

Til høyre på nettsiden finner du et skjema som vi ønsker du/dere skal fylle ut. Når vi har mottatt dette, starter vi kontakten med dere. Vi begynner med et besøk til dere hvor vi ser på boligen og snakker med dere. Dere vil da få mye informasjon om prosessen mot å bli fosterhjem samtidig som vi får bli litt kjent med dere som familie. En slik samtale er også helt uforpliktende. Registreringsskjemaet finnes også i digital versjon på vår nettside.

Interesserte i fosterhjem tilbys også en opplæring som gir et godt grunnlag for å bli kjent med, og vurdere om det å bli fosterhjem er et riktig valg for familien. Vi kombinerer opplæring og samtaler med familiene for å få en god prosess i forkant av en plassering.

Barneverntjenesten i Bodø bruker Kommunenes sentralforbund sine satser for utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring til fosterhjem ks.no

Jeg ønsker informasjon om det å være fosterhjem i Bodø kommune