Meldingsskjema

Her kan du laste ned meldingsskjema. Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor.

Bekymringsmelding (offentlige ansatte)

Bekymringsmelding (private)

 • Privatperson og bekymret

  Privatperson og bekymret for et barn?

  Skal jeg melde fra eller ikke? Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

 • Offentlig og bekymret

  Offentlig ansatt og bekymret for et barn?

  Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

 • Bekymret

  Meldeplikt, opplysningsplikt og taushetsplikt

  For at barneverntjenesten skal kunne løse sine oppgaver overfor barn og unge, er den avhengig av at de som er bekymret for et barn melder fra til den kommunale barneverntjenesten. Gjennom sin daglige nære kontakt med barn, er bl.a. de ansatte i barnehagene og lærerne i skolen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon.