Politiattest

Alle oppdragstakere for barneverntjenesten må framlegge uttømmende og utvidet barneomsorgsattest som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved inngåelse av kontrakt.

Søknadsskjema for politiattest finner du på politiets nettsider. Barneverntjenesten vil gi en bekreftelse på formålet med attesten når det er avtalt et oppdrag for barneverntjenesten.