articleimage

Ressursteamet

RESSURSTEAMET Teamet består av fagpersoner med spisskompetanse innenfor veiledning. Sammen med foreldre og foresatte, skal veilederne arbeide for å endre omsorgssituasjon til barn og ungdom. Målgruppen er familier som har råd og veiledningstiltak gjennom barneverntjenesten.

Ressursteamets hovedmål er å forebygge omsorgsovertakelser og institusjonsplasseringer.
I praksis innebærer RESSURSTEAMET’ s arbeid:

 • Observasjoner av familiens samspill og hvordan foreldrene/de foresatte utfører ulike oppgaver/handlinger.
   
 • Sammen med foreldrene/foresatte kartlegge og deretter støtte foreldrene/de foresatte i å gjøre nødvendige/ønskede endringer.
   
 • Gjennom praktiske aktiviteter bidra til endring. Det vil si gjennom å vise hvordan en handling eller oppgave kan gjøres. Det kan være alt fra hvordan man konkret samhandler med barnet og rollespill til hvordan rydde og holde det ryddig.
   
 • Veiledningssamtaler
   

Hvor finner du oss:

RESSURSTEAMET holder til i 2 etasje i postgården Bodø