Barneverntjenesten i Bodø kommune

articleimage

Illustrasjonsfoto

Barnevernets hovedoppdrag er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenestens virksomhet. Lov om barnevern sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler